E-BOOKI

Nadzieja woła głośniej niż lęk. Eseje wokół nauczania Jezusa historycznego (ebook)

Jezus wiele mówił o przyszłości. Jego nauczania nie sposób zredukować do spraw doczesnej organizacji życia, co sugerowali niektórzy interpretatorzy, określając go mianem rewolucjonisty, feministycznego socjalisty, zeloty lub swoistego filozofa-cynika. On był przede wszystkim głęboko religijnym Żydem, charyzmatycznym nauczycielem i apokaliptycznym prorokiem. To nie dopiero późniejsze pokolenia chrześcijan takim Go wykreowały. Ewangelie wymownie świadczą o tym, jak często przypominał On o nadchodzącym Królestwie Boga, przemianie historii Izraela i nawoływał do radykalnej transformacji w ludzkim życiu.

 

Ta niewyobrażalna przemiana nie dokona się jednak czysto ludzkim wysiłkiem, lecz dzięki ostatecznej interwencji Boga. Nieprzypadkowo w modlitwie Ojcze nasz centralne miejsce należy do prośby: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Jezus uczył, że Bóg troszczy się o nasze, ludzkie losy i pragnie, abyśmy powierzyli Mu z ufnością całe swoje życie. Trzeba to zrobić już teraz, nie czekać i nie odkładać tej decyzji na później.

 

W tej książce o nauczaniu Jezusa historycznego ograniczam się przede wszystkim do zagadnień, które wiążą się z moim wieloletnim zainteresowaniem wydarzeniami ostatecznymi i nadzieją powszechnego zbawienia. Nie sposób ogarnąć, bodaj pobieżnie, wszystkich zagadnień związanych z problemem poszukiwania Jezusa historycznego (tzw. The Jesus Quest). Nie wolno zapominać o złożoności tego problemu oraz o równie złożonym procesie powstawania Ewangelii.

 

Niektórzy są przekonani, że badania historyczne nie mają prawie żadnego wpływu na podstawowe treści wiary Kościoła. Uważają, że wiara jest czymś więcej niż kwestią świadectw historii. Ze swej strony uważam jednak, że nie może ona pozostać obojętna na głębokie przemiany, które już się dokonały i nadal dokonują się w historycznej refleksji religijnej. Co w narracji ewangelicznej należy przyjąć, a co jest niepewne, wątpliwe i hipotetyczne? Czy można oddzielić Jezusa od dogmatu, Jego historyczne dzieło i nauczanie od obrazu Chrystusa głoszonego przez Kościół? Oto pytania, które będą nam towarzyszyć w trakcie dociekań podejmowanych w tych esejach.

 

Ks. prof. Wacław Hryniewicz (ze wstępu do książki)

cena: 29,90 zł