PrenumerataCHARAKTERY -
roczna (12 kolejnych numerów): 165 zł
CHARAKTERY - półroczna (6 kolejnych numerów): 82,50 zł
CHARAKTERY
- prenumerata studencka*- roczna (12 kolejnych numerów): 110 zł


Ceny obejmują koszty wysyłki (przesyłki nierejestrowane)

*Przy zamówieniu opcji prenumeraty studenckiej należy przesłać kserokopię aktualnej legitymacji studenckiej:


Prenumeratę można zakupić również na: http://www.charaktery.eu/prenumerata/ lub opłacić przelewem na poczcie, w banku na konto:
Charaktery Sp. z o.o.
Paderewskiego 40, 25-502 Kielce

NIP 657-24-09-207
REGON 29240055
KRS 0000053905 Sąd Rejestrowy w Kielcach

Santander Bank 96 1910 1048 2304 9962 9476 0002

Prosimy o podawanie na przelewie bankowym lub pocztowym dokładnych danych imiennych i adresowych, adresu e-mail, numeru telefonu oraz tytułu i numeru czasopisma, od którego rozpocznie się prenumerata. Prenumeratę można rozpocząć od numeru, który aktualnie jest w sprzedaży.

Kontakt (firma Quad):
tel.: 22 336 79 03
e-mail: sklepcharaktery@qg.com


Prenumerata zagraniczna: RUCH
prenumerata płatna w walucie obcej i kartą kredytową: + 48 22 717 59 59
prenumerata płatna w PLN: +48 801 800 803

Infolinia: 22 693 7000 lub 801 800 803Prenumerata elektroniczna to wygodny sposób otrzymywania ulubionego czasopisma, szczególnie dla naszych zagranicznych czytelników. Nasze tytuły w e-prenumeracie dostępne są na: